Vi tar ansvar för all löpande bokföring av in- och utbetalningar, momsredovisning och skattehantering.
Vi utför avstämning av skuld- och tillgångskonton samt reskontra gentemot huvudbok.

Vi tar hand om din löpande bokföring och bokför utifrån dina behov med t ex projektredovisning eller kostnadsställeredovisning.

Du får månatliga rapporter med avstämda skuld- och tillgångskonton samt resultatrapporter samt hjälp att tolka rapporterna.

Om du önskar samarbetar vi med varandra via webbaserade lösningar.

Vi kan även utföra arbetet hos dig.