viagra generika cialis daily australia levitra australia viagra kaufen cialis online levitra kaufen cialis generika viagra tablets australia levitra generika kamagra jelly kamagra shop levitra online australia
Bokföring

Vi tar ansvar för all löpande bokföring av in- och utbetalningar, momsredovisning och skattehantering.
Vi utför avstämning av skuld- och tillgångskonton samt reskontra gentemot huvudbok.

Vi tar hand om din löpande bokföring och bokför utifrån dina behov med t ex projektredovisning eller kostnadsställeredovisning.

Du får månatliga rapporter med avstämda skuld- och tillgångskonton samt resultatrapporter samt hjälp att tolka rapporterna.

Om du önskar samarbetar vi med varandra via webbaserade lösningar.

Vi kan även utföra arbetet hos dig.