viagra generika cialis daily australia levitra australia viagra kaufen cialis online levitra kaufen cialis generika viagra tablets australia levitra generika kamagra jelly kamagra shop levitra online australia
Bokslut

Årets verksamhet och bokföring sammanfattas i ett årsbokslut. Vi hjälper er vid upprättandet av bokslut av räkenskapsåret.

Oavsett om du sköter din löpande bokföring själv eller om vi sköter den, så hjälper vi dig med att upprätta ditt bokslut.

Vi ombesörjer avstämning av konton, genomför avskrivningar och andra åtgärder i samband med bokslutsarbetet. Dessutom upprättar vi samtliga handlingar i samband med bokslutet samt ansvarar för att handlingarna är kompletta och korrekta inklusive årsstämmoprotokoll. Vi ser dessutom till att alla handlingar blir undertecknade samt, för de årsredovisningar som ska skickas in till Bolagsverket, att de blir insända i god tid.

Du som kund får alltid råd inför bokslutsarbetet. Dessutom får du, tillsammans med årsredovisningen, fullständiga bokslutsspecifikationer.