Låt oss sköta din leverantörsreskontra!

Vi tar hand om dina leverantörsfakturor. Allt från att de skickas till oss till att vi sköter dina utbetalningar. Du bestämmer själv hur mycket vi ska ta hand om.

Om du vill att vi sköter allt får du attestera varje leverantörsfaktura innan vi behandlar den vidare. Vill du att vi sköter det mesta men inte utbetalningar, så får du varje vecka en specifikation över vilka fakturor som förfaller till betalning. Eller så skapar vi gemensamt en lösning som passar just dig.