viagra generika cialis daily australia levitra australia viagra kaufen cialis online levitra kaufen cialis generika viagra tablets australia levitra generika kamagra jelly kamagra shop levitra online australia
Löner

Dags för löneutbetalningar

Låt oss sköta din lönehantering samt övrigt som gäller dina anställda.

Hos oss erbjuds du olika samarbetsformer, bl a kan de anställda registrera arbetstid, resor mm via webbaserat system eller via underlag från er. Vi registrerar underlag för lönekörningen, sköter utskrift och utskick av lönespecifikationer och kontrolluppgifter.

Du får underlag för utbetalning av lönerna alternativt att vi sköter detta. Vi sköter skattedeklarationen och ser till att den lämnas in i tid för undvikande av förseningsavgifter. De anställda får såväl månatliga lönespecifikationer som kontrolluppgifter via e-post eller brev. Dessutom ser vi till att Fora och Collectum får all information de behöver.